Chose language:    

GATEC Team

GATEC TEACHING-RESEARCH TEAM

(TRT GATEC)
     
 
Prof.Dr.Sc. Bùi Văn Ga     Prof.Dr. Trần Văn Nam
     
 
Dr. Trần Văn Quang   Prof.Dr. Nguyễn Đình Lâm
     
 
Dr. Dương Việt Dũng   Prof.Dr. Trần Thanh Hải Tùng
     
 
Prof.Dr. Phạm Xuân Mai   Dr. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Prof.Dr. Nguyễn Hữu Hường
 
   
 
Dr. Trương Lê Bích Trâm   MSc. Lê Minh Tiến
     
 
MSc. Lê Xuân Thạch   MSc. Phạm Đình Long
     
 
Võ Anh Vũ (Engineer)   Huỳnh Đông Tấn (Technician)
     
 
Dr. Nguyễn Ngọc Linh   MSc. Nguyễn Văn Đông
     
 
MSc. Nguyễn Văn Anh   MSc. Nguyễn Quân
     
 
Dr. Hồ Tấn Quyền   MSc. Huỳnh Bá Vang
 
   

BI-FUEL DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL ENGINE   Le Minh Tien GATEC             The...

 
   

List of articles published No. Name articles Publish Content 1. BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG: Tính tóan tia phun khuếch tán...