Chose language:    

Patent 11868

PATENT

  No 11868


BIOGAS FUELING SYSTEM

FOR BIOGAS-DIESEL BI-FUEL

STATIONARY ENGINE

 


TÓM TẮT

               Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas để chuyển đổi động cơ diesel thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Động cơ diesel này cóhệ thống phun nhiên liệu của động cơ diesel với bộ điều tốc diesel và cơ cấu điều khiển chế độ tải của động cơ nguyên thủy được lắp thêm chốt hạn chế lượng phun diesel tối thiểu. Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas bao gồm một bộ điều tốc biogas kiểu quả văng cơ khí được dẫn động từ đầu ra của trục khuỷu của động cơ; một van tiết lưu biogas hình côn được mắc nối tiếp trên ống cấp biogas với kim hình côn được nối với càng điều khiển của bộ điều tốc biogas sao cho tốc độ động cơ càng cao thì van tiết lưu biogas hình côn có xu hướng đóng càng nhỏ; một lò xo và một cơ cấu điều chỉnh sức căng lò xo được lắp vào càng điều khiển của bộ điều tốc biogas sao cho sức căng của lò xo luôn kéo van tiết lưu biogas hình côn  về vị trí mở to ra; một van biogas tổng được lắp ở đầu vào của van tiết lưu biogas hình côn. Nhờ hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas này động cơ diesel truyền thống có thể chuyển thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel với mức độ ổn định tốc độ cao ở các chế độ tải khác nhau.


 
   

GATEC-19: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ DIESEL THÀNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU KÉP...