Chose language:    

The article was published (page 2)

List of articles published (continued from page 1)

No. Name articles Publish Content
101. BUI VAN GA, TRUONG LE BICH TRAM, TRUONG HOANG THIEN, PHAM DUY PHUC, DANG HUU THANH, Juliand ARNAUD: Hệ thống cung cấp khí biogas cho đông cơ kéo máy phát điện 2HP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3(20), 2007, pp. 80-85 Read
102. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tạp chí Giao thông-Vận tải số 9/2007, pp. 36-37 và 28 Read
103. Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Truong Le Bich Tram: Small Power Engine Fueled with Biogas. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas, pp. 257-263. Japan-Vietnam Core University Program, Danang 27-28 September 2007 Read
104. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: Energy-Environment Issue in Transport of Vietnam. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas, pp. 264-269. Japan-Vietnam Core University Program, Danang 27-28 September 2007 Read
105. Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh: Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, pp. 98-104, 2007 Read
106. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Ngoc Linh: Comparison of Soot Radiation in Diesel Flame Given by Mathematical Model and by Experimental Data. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 3, pp. 293-302, 2007 Read
107. Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 159-168 Read
108. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Linh: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 141-150 Read
109. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và NOx trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007, pp. 151-158 Read
110. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007, pp. 135-148 Read
111. GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Th.S. Nguyễn Quân: Xe gắn máy hybrid điện-gas. Tạp chí Giao thông Vận tải số 1+2/2008, pp. 49-51 và 68 Read
112. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008 Read
113. Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Lê Minh Tiến: Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ tĩnh tại chạy bằng động cơ biogas. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008 Read
114. BÙI VĂN GA, LÊ MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN ANH: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(25)-2008, pp. 17-22 Read
115. BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(28)-2008, pp. 22-30 Read
116. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRUONG LE BICH TRAM: Engines fueled by biogas: A contribution to energy saving and climate change mitigation. The 6th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to Climate Change Mitigation. Japan-Vietnam Core University Program, Osaka, Japan, 26-28 November 2008 Read
117. BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, pp 23-26, tháng 12-2008 Read
118. BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008 Read
119. BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG: Biến thiên CO2 trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Tập 1, pp. 370-382. Hà Nội, 8-9/4/2009 Read
120. BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Tập 1, pp. 383-392. Hà Nội, 8-9/4/2009 Read
121. BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 1(30)/2009, pp. 7-13 Read
122. BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 3(32)/2009, pp. 24-31 Read
123. Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Xác dịnh kích thước van cung cấp Biogas cho động cơ hai nhiên liệu Biogas/Diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 139-146, Đà Nẵng 22-25/7/2009 Read
124. Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 93-102, Đà Nẵng 22-25/7/2009 Read
125. Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 147-156, Đà Nẵng 22-25/7/2009 Read
126. Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 157-164, Đà Nẵng 22-25/7/2009 Read
127. Bùi Văn Ga: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tuyển tập Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009, pp. 165-178, Đà Nẵng 22-25/7/2009 Read
128. Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng: Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tạp Chí Giao Thông-Vận Tải, số 8/2009, pp. 25-27 Read
129. Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4(33), 2009, pp. 20-27 Read
130. Bui Van Ga, Tran van Nam, Tran Thanh Hai Tung: Motorcycle fueled by compressed biogas. The 2009 International Forum on Strategic Technologies IFOST2009, Section Renewable Energy and Energy Conservation, pp. 17-24, HoChiMinh City, October 21-23, 2009 Read
131. Bùi Văn Ga: Carbon Balance in the Atmosphere. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Công nghệ và Quản lý Môi trường, pp. 49-58, HCMC, 21-23/10/2009 Read
132. Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hương: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Kỹ thuật Ô tô-Động cơ nhiệt, pp. 88-94, HCMC, 21-23/10/2009 Read
133. Bùi Văn Ga: Ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 8-10/11/2009 Read
134. Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Trương Lê Bích Trâm: Nghiên cứu hệ thống cung cấp biogas nén cho xe gắn máy. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 12/2009, pp. 79-82, 2009 Read
135. Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Văn Đông: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng ứng dụng vào lưu trữ biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 34/2009, pp. 50-58 Read
136. Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh: Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên trong tương lai tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 6(35)/2009, pp. 39-47 Read
137. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65 Read
138. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan:Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010 Read
139. Bùi Văn Ga, Nguyễn Hoàng Nguyên, Văn Tuấn Anh: Tính toán hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu gas thay xăng cho ô tô, xe máy tại Thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2010, pp. 39-41, 2010 Read
140. Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả của các giải pháp cung cấp biogas cho động cơ đốt trong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 2(37)/2010, pp. 65-72 Read
141. Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung: Research on using alternative fuels at Danang University. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment, Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33 Read
142. Bui Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Hoàng Nguyên: Tính toán van cung cấp hỗn hợp biogas-không khí cho động cơ tự cháy do nén bằng phần mềm FLUENT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 4(39)/2010, pp. 88-95 Read
143. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng: Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 35-37 Read
144. Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Phan Đình Minh, Đặng Thị Hồng Tuyển: Nghiên cứu quá trình nén Biogas làm nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển cơ giới. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 175-184 Read
145. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: So sánh hiệu quả kinh tế của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.185-192 Read
146. Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Trần Thanh Hải Tùng,Văn Tuấn Anh: Quy hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp.193-202 Read
147. Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông: Tổng hợp, định hình và nghiên cứu khả năng hấp phụ Methane cùa Carbon Nano ống (CNT) trong công nghệ lưu trữ Biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 321-328 Read
148. Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải: Phân tích hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu LPG trên xe gắn máy. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Qui Nhơn, 22-24/7/2010, pp. 357-362 Read
149. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 4/2011, pp. 32-34 Read
150. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng:Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy khuếch tán nhiên liệu biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 107-112 Read
151. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch:Mô phỏng dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức bằng phần mềm Fluent. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 80-2011, pp. 134-138 Read
152. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến:Nghiên cứu ảnh hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel biogas-propane trong buồng cháy 3-D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 81-2011, pp. 96-102 Read
153. Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011, Danang City on July 28-29, 2011, pp. 41-50 Read
154. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 11/2010, pp. 30-34 Read
155. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, số đặc biệt 01, 10-2011, pp. 4-9 Read
156. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông, Lê Xuân Thạch: Tính toán mô phỏng góc đánh lửa sớm tối ưu của xe gắn máy 110cc chạy bằng biogas. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 7(48)/2011, pp. 10-18. Read
157. Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Anh: Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến quá trình đánh lửa của hỗn hợp biogas-không khí bằng ngọn lửa mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.117-124 Read
158. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch: Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.125-130 Read
159. Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp. 653-660 Read
160. Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường: Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-diesel GATEC-20. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Cửa Lò, 21-23/7/2011, pp.661-668 Read
161. Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogas. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. HoChiMinh City, January 10-11, 2012, pp. 182-190 Read
162. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012 Read
163. Dương Việt Dũng, Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Lê Minh Tiến: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ Toyota 3Y chạy bằng biogas. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 161-168 Xem
164. Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền: Công nghệ ứng dụng biogas trong sản xuất và đời sống ở nông thôn. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 227-242 Xem
165. Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức.  Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 505-516 Xem
166. Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ.  Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 161-168 Xem
167. Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đông: Mô phỏng quá trình cháy động cơ sử dụng biogas nén.  Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 493-504 Xem
168. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Nguyễn Việt Hải: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ nhiên liệu kép biogas-diesel.  Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang, 26-28/7/2012, pp. 243-250 Xem
169. Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Xuân Thạch: Buồng cháy phù hợp với Động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 3(64).2013, pp. 37-43 Xem
170. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch: Ảnh hưởng của thành phần CH4, góc đánh lửa sớm và tỉ số nén đến tính năng động cơ biogas. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 5/2013, pp. 7-9, 13 Xem
171. Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Lê Xuân Thạch: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ biogas. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 6/2013, pp. 9-10, 42 Xem
172. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations 
Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com Vol. 3, Issue 5, Sep-Oct 2013, pp.516-523
Xem
173. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Truong Le Bich Tram, Le Minh Tien, Le Xuan Thach: Determination of Optimal Operational Pararneters of Biogas Engines Converted from Diesel Engines by Modeling and Experimental Studies
Proceedings of the l4th Asian Congress of
Fluid Mechanics (14 ACFM) Volum 2, Hanoi-Halong, October 15-19, 2013, pp. 819-824
Xem
174. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Xuan Thach: Xác định tỉ số nén tối ưu của động cơ biogas bằng mô hình và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 93-2013, pp. 83-88 Xem
175.
Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông: So sánh mô phỏng và thực nghiệm các thông số chỉ thị của động cơ xe gắn máy chạy bằng biogas nén.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật số 98-2014, pp. 50-57 Xem
176. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com Vol. 3, Issue 11, November 2014, pp.188-194 Xem
177.

Bui Van Ga, Tran Van Nam:  Appropriate Structural Parameters of Biogas SI Engine Converted from Diesel Engine    

IET Renewable Power Generation, Vol.8, pp  ,2014

Xem
178. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 11, November-2014, pp. 188-194 Xem
179. Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(84), 2014, pp.1-6 Xem
180. Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 154-163 Xem
181. Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ: Mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014, pp. 164-173 Xem
182. Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 01(86), 2015, pp.24-29 Xem
183. B. V. Ga, N. V. Dong and B. V. Hung:  Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 37, Number 3, pp 205-216, 2015 Xem
184. Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng ethanol trong động cơ Daewoo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 1 [98], pp. 22-26, 2016 Xem
185. Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3 [100], pp. 24-29, 2016 Xem
186. Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Van Dong, Bui Van Tan: Comparison of Performance and Pollution Emission of Engine Fueled with Gasoline Ethanol BlendedFuels and Biogas. Journal of Science and Technology 112 (2016), pp. 93-99 Xem
 
   

MODELLING OF FLOW IN BIOGAS MIXER   BY FLUENT (By GATEC)  This is a guide to establish a model to calculate the flow...

 
   

GATEC-20: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ DIESEL THÀNH ĐỘNG CƠ   LƯỠNG NHIÊN LIỆU...