Chose language:    

GATEC Team

GATEC TEACHING-RESEARCH TEAM

(TRT GATEC)
     
 
Prof.Dr.Sc. Bùi Văn Ga     Prof.Dr. Trần Văn Nam
     
 
Dr. Trần Văn Quang   Prof.Dr. Nguyễn Đình Lâm
     
 
Dr. Dương Việt Dũng   Prof.Dr. Trần Thanh Hải Tùng
     
 
Prof.Dr. Phạm Xuân Mai   Dr. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Prof.Dr. Nguyễn Hữu Hường
 
   
 
Dr. Trương Lê Bích Trâm   MSc. Lê Minh Tiến
     
 
MSc. Lê Xuân Thạch   MSc. Phạm Đình Long
     
 
Võ Anh Vũ (Engineer)   Huỳnh Đông Tấn (Technician)
     
 
Dr. Nguyễn Ngọc Linh   MSc. Nguyễn Văn Đông
     
 
MSc. Nguyễn Văn Anh   MSc. Nguyễn Quân
     
 
Dr. Hồ Tấn Quyền   MSc. Huỳnh Bá Vang
 
   

Physico-chemical study of solid particles formation and their evolution in the exhaust line vehicles: Modeling and Experimentation Dr....

 
   

EW PRODUCT: BIOGAS-DIESEL COMPACT ENGINE GATEC developped new model of biogas-diesel compact engine that is very suitable for using...