Chose language:    

GATEC-21

GATEC-21:

BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ

  XĂNG THÀNH ĐỘNG CƠ

  LƯỠNG NHIÊN LIỆU BIOGAS-XĂNG 

 
   

SMALL SIZED BUSES FUELED BY LPG BASED ON DAIHATSU HIJET JUMBO 1.6 VEHICLE     A small sized bus fueled by Liquefied...

 
   

EW PRODUCT: BIOGAS-DIESEL COMPACT ENGINE GATEC developped new model of biogas-diesel compact engine that is very suitable for using...