Chose language:    

GATEC-19

GATEC-19:

BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ

DIESEL THÀNH ĐỘNG CƠ

NHIÊN LIỆU KÉP BIOGAS-DIESEL

 
1. Bộ phụ kiện bao gồm:
 
-        Van điều khiển lưu lượng biogas kiểu bướm
-        Càn điều tốc nối dài
-        Cơ cấu hạn chế lượng phun diesel tối thiểu
 
2. Điều kiện áp dụng:
 
Động cơ chạy chủ yếu bằng biogas với một lượng phun diesel tối thiểu để đánh lửa. Lượng phun diesel tối thiểu có thể từ 5% đến 10% lượng phun diesel ở chế độ định mức trước khi cải tạo. Tuy nhiên để làm mát vòi phun, lượng phun tối thiểu được duy trì ở khoảng 15%-20% lượng phun định mức.
 
Sau khi cải tạo động cơ không thể sử dụng lại nhiên liệu diesel như trước khi cải tạo.
 
3. Phạm vi áp dụng:
 
Tất cả các động cơ diesel, không phân biệt công suất
 
4. Cách lắp đặt bộ phụ kiện GATEC-19 lên động cơ:
 
Xem hướng dẫn

     
 
   

COMBUSTION OF LPG-AIR LEAN MIXTURE AND ITS APPLICATION ON MOTORCYCLE     The long term aim of our research on "clean...

 
   

MIXER DESIGN FOR A HIGH PERFORMANCE BIOGAS SI ENGINE CONVERTED FROM AN DIESEL ENGINE  Bui Van Ga, Tran Van Nam The University of...