Chose language:    

Động cơ nhiên liệu kép

ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU KÉP BIOGAS-DIESEL

ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ ĐỘNG CƠ DIESEL


Động cơ 5KW
Động cơ 7,5kW
Động cơ 10kW
Động cơ 15kW
 

 
   

GATEC-21: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ   XĂNG THÀNH ĐỘNG CƠ   LƯỠNG NHIÊN LIỆU...