Chose language:    

Hướng dẫn lắp đặt bộ phụ kiện GATEC-20

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

BỘ PHỤ KIỆN GATEC-20

để chuyển đổi động cơ Diesel

thành động cơ lưỡng nhiên liệu Biogas-DieselHình 4.34
Hình 4.35
       Qui trình vận hành

       Hình 4.35 giới thiệu các vị trí điều chỉnh động cơ hai nhiên liệu biogas-diesel

               + Khi chạy bằng biogas

-        Kéo cần ga diesel về phía 1/2 công suất

-        Khởi động động cơ

-        Sau khi khởi động xong, kéo cần ga về phía diesel không tải

-        Chỉnh vít dầu không tải để động cơ chạy ổn định ở tốc độ bé nhất

-        Mở dần van ga đến khi động cơ chạy ổn định

-        Điều chỉnh lò xo trên bộ phụ kiện để điện áp máy phát đạt giá trị mức 220 volts

-        Cố định vị trí lò xo biogas

              + Khi chạy bằng diesel

-        Khóa van biogas

-        Vặn vít lùi chỉnh dầu không tải khoảng vài ba vòng

-        Khởi động và điều chỉnh động cơ như trước khi cải tạo
 
   

Physico-chemical study of solid particles formation and their evolution in the exhaust line vehicles: Modeling and Experimentation Dr....

 
   

GATEC-21: BỘ PHỤ KIỆN CẢI TẠO ĐỘNG CƠ   XĂNG THÀNH ĐỘNG CƠ   LƯỠNG NHIÊN LIỆU...

 
   

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỘ PHỤ KIỆN GATEC-21 để chuyển đổi động cơ Xăng thành động cơ...

 
   

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ Số 9433 BỘ ĐIỀU TỐC CHO ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI CHẠY BẰNG BIOGAS ĐƯỢC...